old boys rock 'n' rollband

 

 
OLD BOYS sajt
publicerades första gången den 11 april 1999
och hade t.o.m. den 23 november samma år
haft ca 100 besök.

Räknaren nollställdes den 27 november -99
och besöksantalet började så sakteliga stiga.
Nu
(2012) görs i snitt ca 30 besök
¤ i veckan.
(Se också "räkneverket" på indexsidan.)

¤ "Besök" är just besök och inget annat. Eftersom de flesta
 "bredbands"anslutningar innebär att man vid varje  pålogg-
ningstillfälle får en ny IP-adress (och självklart vid  modem-
uppkoppling) är det  omöjligt att få fram ett korrekt antal
unika besökare. Min "uppskattning" är att antalet sådana
troligen  ligger någonstans mellan 15.000 och 20.000. Det
totala antalet "besök" är t.o.m. januari 2008 ca 54.800.
Fast det är ju alltid kul med "glädje"siffror :-)

/Benke, webbmästare

På sidorna används huvudsakligen  typsnittet Arial.
Typsnittet i
OLD BOYS logotype är
BRITANIC BOLD *.
I första hand har

och

använts för redigeringen.
Sidorna är anpassade för IE 5.5 och däröver,
respektive FireFox 1.0 och däröver.
(Vissa problem dock för FF med Javascriptet i menyn.)
Allra bäst ser man sidorna med en skärmupplösning på
1024x768 bildpunkter eller bättre och med textstorleken
"mellan"
(för IE).
* Hämta BRITANIC BOLD
här
(Högerklicka och välj "Spara som")
På OLDBOYS.SE finns popup-fönster och Javaskript!
Om cookies

Från och med den 25 juli 2003 gäller den
nya lagen om elektronisk kommunikation.
Den säger bl.a. att den som besöker en
webbplats ska informeras om vad cookies
används till och ges möjlighet att vägra
sådan användning.

En cookie är en liten textfil med teknisk
information om besökaren. Vilken typ av
information som lagrats i filen beror på vad
det är för sajt som man besökt. Det finns
cookies som kommer ihåg när man senast
besökte sajten eller vilket språk man valde
då man sökte information. Men det finns
också cookies som lagrar e-postadress
eller annan personligare information,
vilket lagen har tillkommit för att förhindra.

Det finns i princip två olika slags cookies,
 dels tillfälliga (temporary eller session)
cookies som finns kvar så länge besöka-
ren befinner sig på sajten. Sådana cookies
används t.ex. för att underlätta för besöka-
rens navigering på sajten. Dessa cookies
försvinner när besökaren lämnar sajten.

Permanenta cookies finns däremot kvar
även sedan besökaren lämnat sajten.

Finns det cookies på oldboys.se?
Vi använder inte cookies på någon
av våra sidor. Däremot lägger troligen vår
räknare ut en cookie för att kunna hålla
rätt på "unika" besök. Säkerligen finns det
också cookies på många av sajterna som
länkarna leder till.

Kan man förhindra cookies?
Vill man undvika cookies går det att ställa in
detta i webbläsarens, t.ex. Internet Explorer
eller FireFox, säkerhetsinställningar. I det
förra programmet gör man det under menyn
"Verktyg - Internet-inställningar". Sedan väljer
man fliken "Sekretess" och väljer därefter
vilken säkerhetsnivå man vill använda.

Använder man Mac OS hittar man i
stället dessa inställningar under "Arkiv- eller
Explorer-menyn" och sedan "Inställningar".
Gå till "Ta emot filer" och välj alternativet
"Cookies". Där kan man sedan ställa in
vilken säkerhetsnivå man vill använda.

Tips!
Informationen om var man hittar cookies
är endast generell. Alla webbläsare ser
olika ut och man får därför leta under
menyerna tills man hittar rätt ställe.

Obs!
Många webbplatser använder cookies och
det kan därför bli jobbigt att surfa om man
sätter säkerhetsnivån för högt.
Man kommer att få frågan ganska ofta om
man vill ta emot cookies, osv. Detta blir
alltså helt och hållet en bedömningsfråga
som var och en får ta ställning till.
Se också "friskrivningen"!

OLD BOYSÒ
är ett registrerat varumärke
Webbplatsen ©1999-2012 OLD BOYS/Bengt Haraldson
Alla rättigheter reserverade!
Webb- & Infomaster:
Bengt Haraldson

Detta är version 3.05
Den här sidan är senast uppdaterad: 2012-01-14