old boys rock 'n' rollband

 

Sollentuna är den geografiska
hemorten för Nättidningen DIN RÖST.

Med start 1999 har i den producerats
2 mycket intressanta artikelserier.

Nämligen

"STARS WAY TO HEAVEN"
och

"POPENS HISTORIA"

Bägge med Lasse Håkansson som
redaktör och till
stora delar också
skrivna av honom.

När jag blev uppmärksammad på artiklarna
bad jag om tillstånd att få publicera dom på
OLD BOYS sajt. Detta fick jag naturligtvis
och därför finns de kompletta artikelserierna här.
Jag tycker dom ger korta och koncisa glimtar från
en era som får anses vara en av de viktigaste
perioderna i den moderna musikhistorien.
(Benke)

Lasse, och övriga författare, äger copyright
och alla övriga rättigheter till sitt material.
Författarna svarar givetvis också för innehållet.

Artiklarna är helt i original så när som på att jag har gjort några
layoutjusteringar för att få en bättre anpassning till HTML-formatet.

Där inget annat anges är Lars-Eric Håkansson författaren.

OLD BOYSÒ
är ett registrerat varumärke
Webbplatsen ©1999-2012 OLD BOYS/Bengt Haraldson
Alla rättigheter reserverade!
Webb- & Infomaster:
Bengt Haraldson

Den här sidan är senast uppdaterad: 2012-01-13